• darkblurbg

 

PP-Noord biedt hulp bij psychische problemen rondom een kinderwens, zwangerschap, bevalling en het jonge ouderschap. Een fase die op alle levensgebieden grote veranderingen met zich meebrengt. Angst en somberheid zijn veel voorkomende problemen in deze levensfase en ook rouw en trauma komt regelmatig voor. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat psychische problemen tijdens de zwangerschap en in het kraambed niet alleen het functioneren van de (aanstaande) ouders beperken, maar ook de ontwikkeling van het (ongeboren) kind ongunstig kunnen beïnvloeden. Veel ouders zoeken in deze levensfase vaak geen of te laat hulp. Er is echter steeds meer bekend over effectieve behandelingen bij de (aanstaande) ouders en het mogelijk bedreigde kind. Geboden hulp kan vaak kortdurend zijn en heeft een positief effect op de hechting tussen ouder en kind.

In de behandeling gebruik ik zowel mijn expertise als verloskundige als die van klinisch psycholoog. Door deze kennis te verbinden kan ik zorg bieden op het grensvlak tussen verloskunde en psychologie. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelvormen afhankelijk van de problematiek en uw wens. 

PP-Noord besteedt veel aandacht aan het bevorderen van de hechting en onderstreept hierbij het belang van preventie. Een voorbeeld van preventieve zorg is de training “in gesprek over het ouderschap”.

Indien er geen sprake is van een psychische stoornis maar er toch vragen zijn omtrent bovenstaande thema's, kan PP-Noord in een telefonische intake kijken wat er mogelijk is.