• darkblurbg

“Is waar jij naar toe gaat, ook waar je wilt zijn?”

 

Succesvol, gewaardeerd, kansen om verder te ontwikkelen, leuke collega’s en toch knaagt er iets. Is dit wat ik werkelijk wil? Waar haal ik voldoening uit? Waar liggen mijn talenten? Hoe bewaak ik mijn grenzen? Welke rol heb ik in een team? Hoe ga ik om met de balans werk- privé? Dit zijn enkele coachingsvragen waar mensen mee worstelen.

Een coachingstraject begint met het formuleren van een heldere vraag en concreet doel. Vervolgens zal PP-Noord een cliënt begeleiden naar meer inzicht en het vergroten van zijn persoonlijke effectiviteit. Door goed te luisteren, te spiegelen en te ervaren, wordt er eerlijke en soms scherpe feedback teruggeven. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten. De taal is helder en resultaatgericht. Het is nadrukkelijk geen therapie, echter er wordt wel gebruik gemaakt van interventies uit de schematherapie, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. Dit maakt het coachingstraject effectief en veelzijdig. De grens met psychotherapie wordt daarbij nauwlettend bewaakt. Er wordt niet gewerkt met een specifiek model, maar elke vraag zal een maatwerktraject opleveren.

PP-Noord biedt ook de mogelijkheid om teams te begeleiden in een transitie of bij problemen in het team. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een systemische benadering. Het team wordt in de natuurlijke habitat geobserveerd en alle teamleden worden zowel individueel als gezamenlijk geïnterviewd. Vervolgens wordt er een passend interventieplan opgesteld waarbij het team inzicht krijgt in de huidige patronen. Vanuit dit inzicht zal worden gewerkt aan herstel. In dit traject werkt PP-Noord vaak samen met ervaren collega K.E. Jager, GZ-psycholoog en coach.

Bel vooral als er vragen zijn, PP-Noord denkt graag mee!