• darkblurbg

Mogelijk zijn er na het lezen van de website vragen of wilt u zich aanmelden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, waarbij de voorkeur uitgaat naar aanmelden ten tijde van het telefonisch spreekuur. Uiteraard is het mogelijk op andere tijdstippen naam en telefoonnummer achter te laten op de voicemail of een mail te sturen. Bij voorkeur wordt u binnen twee werkdagen teruggebeld. 

PP-Noord werkt niet met een wachtlijst. 

Coronavirus

Gezien de huidige coronacrisis ben ik genoodzaakt maatregelen te nemen in de praktijk. Ik volg hierbij de richtlijnen van de RIVM en van mijn beroepsgroep https://lvvp.info/nieuws/coronavirus-beleid-lvvp/. Alle cliënten zijn persoonlijk geïnformeerd. Nieuwe cliënten kunnen zich gewoon aanmelden. Per situatie zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.