• darkblurbg

Momenteel is er een wachttijd van 6-8 weken voor intake en behandeling bij PP-Noord voor klachten gerelateerd aan de zwangerschap, kraambed of jonge ouderschap. 

Voor algemene psychotherapie in de BGGZ of SGGZ is momenteel een aanmeldstop. Dit betekent dat er geen nieuwe clienten worden toegelaten anders dan clienten met zwangerschapsgerelateerde problematiek. 

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, waardoor u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).