• darkblurbg

Verzekerde zorg

PP-Noord levert verzekerde zorg. Dit betekent dat de kosten grotendeels door uw zorgverzekeraar vergoed worden. De kwalificaties (m.n. BIG-registratie en Kwaliteitsstatuut GGZ) staan garant voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis. Omdat PP-Noord voor 2020 geen contracten afgesloten heeft met zorgverzekeraars, zult u de kosten eerst zelf moeten betalen. Na afloop van de behandeling volgt een eindfactuur met alle informatie die nodig is voor een vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar. De vergoeding varieert per zorgverzekeraar. U kunt vooraf bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel u vergoed krijgt. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar in alle gevallen uw eigen risico zal aanspreken. Lees ook de betalingsvoorwaarden van PP-Noord.

De tarieven voor de Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ van 2019 en 2020 vindt u hier:

Tarieven BGGZ 2019

Tarieven SGGZ 2019

Tarieven BGGZ 2020

Tarieven SGGZ 2020

 

De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en e-mailcontacten. Elke verrichting heeft een maximumtarief. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Meer informatie over de vergoedingen bij een contractvrije psycholoog klik dan op deze link.

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg. Hiervoor wordt een bedrag van  50 bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Onverzekerd Zorg Product

Is er sprake van problematiek die buiten de verzekerde zorg valt, dan wordt er gesproken van een onverzekerd zorgproduct (OVP). Wanneer u behandeling wilt voor deze problemen dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Wij rekenen het uurtarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hierop rust geen BTW. U ontvangt maandelijks een factuur die u binnen 14 dagen dient te betalen.

Er kunnen ook andere redenen zijn waarom u geen gebruik wenst te maken van verzekerde zorg. Indien u geen gebruik van verzekerde zorg wenst te maken kan dat. Dit betekent dat er geen formele diagnose wordt gesteld en dat u geen nota indient bij de zorgverzekeraar. U betaalt dan zelf. Wij rekenen het uurtarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hierop rust geen BTW.

Privacy regeling

Uw zorgverzekeraar wil dat op de factuur van uw behandeling uw diagnose vermeld staat. U kunt daar bezwaar tegen maken, zodat in het systeem van uw verzekeraar niet zichtbaar is voor welke problemen u naar een therapeut gaat. Zowel uzelf als uw therapeut dienen hiervoor een formulier in te vullen.

U kunt hier het formulier downloaden.

Kennismakingsgesprek

Soms is nog niet helder of en hoe de gesprekken vergoed kunnen worden, of wil je gewoon eerst weten met wie je te maken hebt. Als je wilt kunnen we eerst een kennismakingsgesprek afspreken. Dit is geen therapiegesprek, maar gericht op de vraag: wat zoek jij en kan ik je daarbij helpen? Het gesprek duurt 30 minuten en kost 49,- euro en wordt na het gesprek apart gefactureerd. Deze factuur kunt u niet  declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding door werkgever

In sommige gevallen is de werkgever of de uitkeringsinstantie bereidt om de behandeling (gedeeltelijk) te betalen. Met uw toestemming maakt PP-Noord een offerte voor behandeling. Daarin wordt een schatting van de duur van de behandeling vermeld en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Op de site van de LVVP vindt u informatie over vergoedingen. Ook de folder van de LVVP is erg informatief.