• darkblurbg

Is er sprake van problematiek die buiten de verzekerde zorg valt, dan wordt er gesproken van een onverzekerd zorgproduct (OZP). Wanneer u behandeling wilt voor deze problemen dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Wij rekenen het uurtarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Voor 2020 is dit bedrag vastgesteld op 109,76. Voor 2021 is dit bedrag vastgesteld op 114,41. Hierop rust geen BTW. U ontvangt maandelijks een factuur die u binnen 14 dagen dient te betalen.

Er kunnen ook andere redenen zijn waarom u geen gebruik wenst te maken van verzekerde zorg. Indien u geen gebruik van verzekerde zorg wenst te maken kan dat. Dit betekent dat er geen formele diagnose wordt gesteld en dat u geen nota indient bij de zorgverzekeraar. U betaalt dan zelf. Wij rekenen het uurtarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hierop rust geen BTW.

 

Vergoeding door werkgever

In sommige gevallen is de werkgever of de uitkeringsinstantie bereidt om de behandeling (gedeeltelijk) te betalen. Met uw toestemming maakt PP-Noord een offerte voor behandeling. Daarin wordt een schatting van de duur van de behandeling vermeld en de kosten die daarmee gemoeid zijn.