• darkblurbg

PP-Noord levert verzekerde zorg. Dit betekent dat de kosten grotendeels door uw zorgverzekeraar vergoed worden. De kwalificaties (m.n. BIG-registratie en Kwaliteitsstatuut GGZ) staan garant voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis. Omdat PP-Noord voor 2018 geen contracten afgesloten heeft met zorgverzekeraars, zult u de kosten eerst zelf moeten betalen. Na afloop van de behandeling volgt een eindfactuur met alle informatie die nodig is voor een vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar. De vergoeding varieert per zorgverzekeraar. U kunt vooraf bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel u vergoed krijgt. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar in alle gevallen uw eigen risico zal aanspreken. Lees ook de betalingsvoorwaarden van PP-Noord.

De tarieven voor de Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ van 2020 en 2021 vindt u hier:

Tarieven BGGZ 2020

Tarieven SGGZ 2020

Tarieven BGGZ 2021

Tarieven SGGZ 2021

De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en e-mailcontacten. Elke verrichting heeft een maximumtarief. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Meer informatie over de vergoedingen bij een contractvrije psycholoog klik dan op deze link. Op de site van de LVVP vindt u tevens informatie over vergoedingen. Ook de folder van de LVVP is erg informatief.

Privacy regeling

Uw zorgverzekeraar wil dat op de factuur van uw behandeling uw diagnose vermeld staat. U kunt daar bezwaar tegen maken, zodat in het systeem van uw verzekeraar niet zichtbaar is voor welke problemen u naar een therapeut gaat. Zowel uzelf als uw therapeut dienen hiervoor een formulier in te vullen.

U kunt hier het formulier downloaden.