• darkblurbg

Beleid coronavirus

Gepubliceerd op: 15-03-2020

Gezien de huidige coronacrisis ben ik genoodzaakt maatregelen te nemen in de praktijk. Ik volg hierbij de richtlijnen van het RIVM en van mijn beroepsgroep de LVVP. Alle cliënten zijn persoonlijk geïnformeerd. Nieuwe cliënten kunnen zich gewoon aanmelden. Per situatie zal gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.