• darkblurbg

Psychische nazorg bij keizersnede is van groot belang

Gepubliceerd op: 13-03-2019

Een keizersnede wordt nogal onderschat, vinden veel vrouwen die er eentje ondergingen. De fysieke gevolgen worden onderbelicht, zeggen de vier moeders die op deze pagina hun verhaal vertellen. Maar dat geldt volgens hen nog veel meer voor de emotionele kant.

Ziekenhuizen in de regio hebben allemaal hun eigen regels als het gaat om nazorg rondom keizersnedes. De controle na zes weken en een gesprek tussen de moeder en de gynaecoloog die de keizersnede heeft uitgevoerd is standaard, maar wat er daarna gebeurt, verschilt per hospitaal.

Moeders die in het Reinier de Graaf ziekenhuis bevallen en behoefte hebben aan psychologische hulp, worden door de gynaecoloog geadviseerd hulp te zoeken via huisarts of psycholoog. ,,Zwangere vrouwen die ongepland, dus onverwacht, een keizersnede moesten ondergaan hebben vaak meer moeite met de verwerking ervan'', erkent Daphné de Wit van dit ziekenhuis.

Bij het HagaZiekenhuis verloopt de procedure anders. Hier krijgt iedere patiënt twee weken na de keizersnede (sectio caesarea) een telefonische nacontrole door een verpleegkundige van de afdeling verloskunde. ,,Als dan blijkt dat er hulp nodig is, wordt die aangeboden'', zegt Karin Schrage-Hoon van het Haga.,,Dat kan bijvoorbeeld door een afspraak te maken met de specialistische verpleegkundige psychosociale begeleiding of door iemand eerder terug te laten komen bij de arts.''

Problemen

Volgens verloskundige en bevallingscoach Christine Eckert van het Westeinde Ziekenhuisis vooral de communicatie naar de vrouwen toe erg belangrijk. ,,Veel vrouwen voelen zich niet gezien of gehoord en dat levert problemen op.''

Eckert wijst erop dat de zeswekencontrole niet alleen medisch moet zijn, maar dat er ook naar de emotionele ervaring van de vrouw moet worden gevraagd. ,,Met een volgende zwangerschap wordt die ervaring vaak onder het tapijt geveegd, maar ook bij die bevalling moet daar aandacht voor zijn.''

Bron: volkskrant "topics". Zie volledige artikel