• darkblurbg

Training peri partum depressie (PPD) voor verloskundigen

Gepubliceerd op: 04-06-2019

De cursus is bedoeld voor afgestudeerde verloskundigen die de kennis rondom de peri partum depressie willen vergroten.

In Nederland krijgt meer dan 10% van alle zwangeren en pas bevallen vrouwen een peripartum depressie (PPD) binnen één jaar na de bevalling1-4.Ondanks het veelvuldig voorkomen van een PPD wordt een PPD vaak niet tijdig herkend door zorgverleners5-8. Een PPD heeft impact op de gezondheid van zowel moeder als kind4,9.Vrouwen met een PPD hebben een verhoogde kans om in de toekomst opnieuw een depressie te ontwikkelen en hebben een verhoogd risico op latere geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen7. Daarbij is er meer risico op relatie- en huwelijksproblemen5. Vrouwen met een PPD hebben vaker gedachten aan zelfmoord4. Suïcide is verantwoordelijk voor één op de vijf maternale sterftes in de postpartum periode10.

Een depressie bij de moeder vormt een groot risico voor een gezonde hechtingsrelatie tussen moeder en kind7. Kinderen van een moeder met een PPD kunnen achterblijven in de ontwikkeling op zowel sociaal-emotioneel als cognitief niveau11. Dit kan zich onder andere uiten in problemen met slapen en het ontstaan van gedragsproblematiek11-13. Ook de fysieke groei en ontwikkeling van het kind kunnen negatief beïnvloed worden12.

Opmerkelijk is dat een depressie even vaak voorkomt bij een zwangere vrouw als bij een niet-zwangere vrouw maar dat niet-zwangere vrouwen vaker behandeld worden voor een depressie dan zwangere vrouwen met een depressie(26% versus 14%)10. Hieruit blijkt dat er niet of niet tijdig gestart wordt met een behandeling, terwijl het behandelresultaat effectiever is wanneer er zo vroeg mogelijk gestart wordt na het ontstaan van een PPD10,16.

Verloskundigen hebben een unieke mogelijkheid om de (psychische) gezondheid van een cliënt te monitoren aangezien zij negen maanden lang intensief contact hebben met hun cliënten. Verloskundigen zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de fysiologie bij moeder en kind dus ook voor het signaleren en het bespreekbaar maken van depressieve gedachten en gevoelens. Echter, zoals hierboven beschreven is er sprake van forse onderdiagnostiek. Door de kennis van de verloskundige te vergroten, bewust te maken van de risico’s en de vaardigheden te vergroten, zal een verloskundige beter in staat zijn een PPD te herkennen.

Voor actuele data kijk op www.pa-groningen.com