• darkblurbg

PP-Noord is een praktijk voor psychologie en psychotherapie voor volwassenen van 18 jaar en ouder. De praktijklocatie is Vechtstraat 62 in Groningen. 

PP-Noord biedt zowel Specialistische GGZ zorg aan als Basis GGZ. In de Basis GGZ worden lichtere, eenvoudigere klachten behandeld. Binnen de Specialistische GGZ zijn de behandelingen meer specialistisch van aard en voor complexere problematiek. In de Specialistische GGZ is therapie waar nodig meer intensief en langdurend.

Er wordt gewerkt volgens de gedragstherapeutische behandeltechnieken en EMDR, zo nodig aangevuld met vaardigheden uit de systeemtherapie en oplossingsgerichte therapie. De gebruikte methoden en technieken zijn zoveel mogelijk evidence based en er wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijnen.

De client kan PP-Noord zelf benaderen voor aanmelding, vragen of een intakegesprek. Dit kan per mail of telefoon. Buiten het telefonisch spreekuur staat de voicemail aan. De client wordt binnen twee dagen teruggebeld. 

In het eerste telefonisch contact wordt gevraagd naar de persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer). Ook wordt gevraagd beknopt aan te geven wat de hulpvraag is. Tijdens deze telefonische intake wordt een inschatting gemaakt of behandeling bij PP-Noord geschikt is. Zo ja, dan wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Zo niet, dan wordt meegedacht over een beter, meer passend alternatief.

Wanneer er een verwijzing is van de (huis) arts dan komt de behandeling (deels) in aanmerking voor vergoeding door de verzekering. Wanneer de behandeling zelf wordt betaald, is een verwijsbrief niet nodig.