• darkblurbg

PP-Noord is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). De praktijk voldoet hiermee aan de (strenge) kwaliteitscriteria van deze beroepsvereniging en worden daartoe minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Indien u desondanks ontevreden bent over de door ons geleverde zorg, en u komt er in gesprek met ons niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van deze beroepsvereniging. Meer informatie is beschikbaar via de LVVP.